CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ HÀN QUỐC

CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ HÀN QUỐC

Đi Hàn Quốc theo dạng kỹ sư là chương trình dành cho những ai đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên và mong muốn được làm việc tại các công ty, doanh nghiệp tại Hàn Quốc với đúng chuyên môn ngành học của mình. Các công ty tại Hàn Quốc đang có nhu cầu tì