DU HỌC ĐÀI LOAN

DU HỌC ĐÀI LOAN

Nền giáo dục Đài Loan được đánh giá là một trong những nền giáo dục chất lượng cao của Châu Á. Chính phủ Đài Loan cũng rất chú trọng đầu tư cho nền giáo dục nước nhà. Đài Loan liên tục thăng hạng trên bảng xếp hạng các quốc gia có nền giáo dục chất lượng