CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ NHẬT BẢN

CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ NHẬT BẢN

Kỹ sư hay kỹ thuật viên Nhật Bản là chương trình dành cho những lao động đã được đào tạo, có trình độ chuyên môn, đó là những bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên. Tùy vào ngành nghề đào tạo, bằng cấp cụ thể mà lao động được tuyển chọn vào các công